Kazan Dairesi

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na ve Binalarda Performans Yönetmeliği’ne göre 2000 metrekarenin (m2) üzerindeki binalara merkezi ısıtma sistemi ile ısınma zorunluluğu yasal olarak getirilmiştir. Enerji Performans Yönetmeliği’ne göre 2000 metrekarenin (m2) üzerindeki binalara merkezi ısıtma sistemi ile ısınma zorunluluğu getirilmiştir.

Bir ısı santralında hazırlanan sıcak akışkanın istenilen ortama taşınması ile bu ortamların ısıtılması yöntemine “merkezi ısıtma” denmektedir. Romalılardan bu yana gelmekte olan bir tekniktir. Eski dönemlerde bir ocakta yakılan yakacaktan elde edilen sıcak duman gazları, döşeme altındaki veya duvarlar içindeki kanallardan geçirilerek, salonların ve özellikle halka açık banyoların ısıtılmasında kullanılmıştır.

Konutlarda ısıtma ve sıcak su temini için ısı üretiminin merkezi olarak tek bir yerden hazırlanması merkezi ısıtma sistemi ile yapılır.

Katı, sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması, ancak doğru tasarımlarla mümkündür. Tesisat tasarımında enerjinin kaynağı durumundaki kazanların doğru yerleşimlerinin yapılması gerek kullanım, gerekse güvenlik açısından sorunsuz işletimi getirecektir.

Bilindiği gibi “binaların enerji performans yönetmeliği”nde kullanım alanı 2000 m2’yi geçen binalarda “merkezi ısıtma” yapılması zorunlu hale getirilmesine rağmen burada sizlere vermek istediğim ister “BEP TR” yönetmeliğine tabi olsun isterse de yönetmelik kapsamı dışında binalarda kazan dairesi tasarımında dikkat edilmesi ve uyulması gerekenlerdir. Merkezi ısıtma sistemlerinde, kazana geri dönüş su sıcaklığı ile dış hava sıcaklık kontrolünü yaparak sistem ekonomisi sağlayacak sistemlerin seçilmesi gerekir.

Göç Yapı Market, Mühendislik ve Tesisat olarak;

Kazan dairesi doğalgaz tesisatı projesi ve gaz açma işlemleri
Mevcut kazan dairelerinin doğalgazlı sistemlere dönüşüşüm işlemleri
Yeni Kaskad sistem kazan kurulum işlemleri ile hizmetinizdeyiz.

Kazan dairesi yer seçimi

Seçilen kazan tipi, tesisat elemanları ve diğer yardımcı donanımlara göre uygun boyutlarda kazan daireleri tasarlanmalıdır.

I. Sınıf Kazanlar

Kazan dairesi üzerinde kat yapılmaz. Kazan daireleri mesken ve genel kullanım binasına en az 20 m mesafede olacaktır. 20 m’den yakın yapılması gereken yerlerde koruma duvarı yapılacaktır.

II. Sınıf Kazanlar

Meskene ve genel kullanım binalarına en az 10 m uzakta yapılacak veya 45 cm kalınlığında bir duvarla ayrılmak kaydı ile meskün binalar içinde kullanılabilir.

III. Sınıf Kazanlar

Mesken sayılan her türlü bina içine konulabilir.

Kazan dairesi aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir

Kazan dairesindeki cihazlar için temiz hava ve atık gazı sağlayacak havalandırma sisteminin yapılması gerekmektedir. Kazan atık gazlarının CE belgeli çelik baca ile çatıdan atılması gerekmektedir. Kazan dairesinin tüm elektriğini kesecek acil durum şalterinin bulunması gerekmektedir.

Kazan dairesi içerisindeki panoların yangına dayanıklı exproof olması gerekmektedir. Kazan kapıları yanmaz malzemeden olmalı ve dışarıya doğru açılmalıdır. Kazan dairesinde cihazların kapasitelerine göre yeterli alan bulunmalıdır. Kaskad Sistemlerin avantajları; İki veya daha fazla cihazın tek bir kontrol ünitesi ile çalıştırıldığı sistemlerdir.

Alev modülasyonunu kaskad sistem ile birleştirerek doğrudan uyum sağlar. Her bir ünite, kaskad sisteminde değişebilir ısı yükünde çalışır. İlk ünite belli bir verime ulaştığında bir sonraki modül kaskad sisteminde çalışır. Bu amaç için tasarlanmış elektronik sistem, sistemdeki tüm cihazları kontrol ederek, sıralı çalıştırma veya gerekli kapasiteyi tüm cihazlara paylaştırarak eşit yükte çalıştırma yapabilmektedir.

Duvar tipi kaskad kazanlar yoğuşmalı kazanlar olduğu için verimleri diğer kazanlara göre yüksektir ( çelik veya döküm kazanlar). Yer avantajı sağlar, yan yana veya sırt sırta bağlanabilirler. Taşıma ve montaj kolaylığı vardır.

Çelik kazanlar ve döküm kazanların montajı ve taşınması için geniş alanlar, kapılar ve vinç gibi yük taşıyan araçlara ihtiyaç vardır. En büyük avantajı modülasyon aralığıdır. Bu tip sistemlerde çalışma aralığı; bir cihazın minimum çalışma gücü ile tüm cihazların maksimum çalışma güçlerinin toplamı kadardır. Yani 100 kw lık bir cihaz eğer 16 kw ile 100 kw arasında bir modülasyona sahipse 30 adet kazanın kaskad olarak bağlanması durumunda; Kaskad sistemin modülasyon aralığı 16 kw ile 3000 kw arası olur. Sıralı sistem çalıştığı içinde daha uzun ömürlü olabilmektedir.

Her türlü sorularınız için ‘Göç Yapı Market, Mühendislik ve Tesisat‘ı arayabilirsiniz ya da aşağıdaki iletişim formunu eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz takdirde uzman ekiplerimizin sizinle iletişime geçecektir.

Kusursuz hizmet anlayışı

Göç Yapı Market, Mühendislik ve Tesisat tarafından yaptıracağınız hizmetlerde kusursuz bir hizmet sunmak genel prensibimiz, çalışma anlayışımızdır.

Verdiğimiz hizmet sonrası herhangi bir sorun çıkması halinde en hızlı şekilde müdahalede bulunuyor, her gün ve her saat bizlerle iletişimde olmanız için tüm iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. İşimiz de gücümüz kalite. Bizim için kalite ve kusursuzluk her şeyden önce gelir. Dediğimiz gibi;

Evinize hayat getirmeye geldik!”